درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

112

مجموعه تست خواص فیزیکی مواد، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 151 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس خواص فیزیکی مواد است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مجموعه مهندسی مواد تهیه شده است.