درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

113

مجموعه تست شیمی فیزیک و ترمودینامیک، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 168 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مجموعه مهندسی مواد تهیه شده است.