درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

116

مجموعه تست استحاله فازها ودیاگرامهای تعادلی، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 115 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس استحاله فازها ودیاگرامهای تعادلی  است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مجموعه مهندسی مواد تهیه شده است.