درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

117

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 85 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مهندسی مواد است، پاسخ این تستها به صورت گزینه‌ای ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مجموعه مهندسی مواد تهیه شده است.