درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

129

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد

این فایل  شامل 104 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مجموعه مهندسی صنایع است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مجموعه مهندسی صنایع تهیه شده است.