درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

16

مجموعه تست ادیان وعرفان، رشته الهیات، ادیان وعرفان، دکتری

این فایل شامل975  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ادیان و عرفان است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته الهیات ـ ادیان و عرفان تهیه شده است.