درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

163

مجموعه تست زبان، رشته معماری، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 119 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان معماری است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی هنر، رشته مجموعه معماری تهیه شده است.