درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

19

مجموعه تست برنامه ریزی درسی، رشته برنامه ریزی درسی، دکتری

این فایل شامل440  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس برنامه ریزی درسی است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته برنامه‌ریزی درسی تهیه شده است.