درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

231

مجموعه تست زبان زمین شناسی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل137  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان زمین شناسیاست، پاسخ این تست ها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم پایه، رشته مجموعه زمین شناسی تهیه شده است.