درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

245

مجموعه تست زبان تخصصی روانشناسی، رشته روانشناسی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل80  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان روانشناسی است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی به همراه توضیحات و نکات کامل ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه روانشناسی تهیه شده است.