درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

25

مجموعه تست جامعه شناسی، رشته علوم اجتماعی، دکتری

این فایل شامل500  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جامعه شناسی است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم اجتماعی کلیه گرایش ها تهیه شده است.