درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

254

مجموعه تست انسان شناسی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل106  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس انسان شناسیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم اجتماعی تهیه شده است.