درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

26

مجموعه تست جغرافیا، رشته علوم جغرافیایی، دکتری

این فایل شامل462  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جغرافیا است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته علوم جغرافیایی ـ جغرافیای سیاسی جغرافیایطبیعی - ژئومورفولوژی- اقلیمشناسی - برنامه ریزی روستایی تهیه شده است.