درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

29

مجموعه تست حقوق بین الملل، رشته حقوق بین الملل، دکتری

این فایل شامل415  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس حقوق بین الملل است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته حقوق بین‌الملل ـ بین‌الملل عمومی ـ بین‌المللی خصوصی تهیه شده است.