درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

302

مجموعه تست زبان عربی، رشته الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل280  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان عربی است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه الهیات ومعارف اسلامی تهیه شده است.