درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

313

مجموعه تست متون فقه، رشته حقوق، کارشناسی ارشد

این فایل شامل90  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس متون فقه است، پاسخ این تستها به صورت گزینه‌ای ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه حقوق تهیه شده است.