درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

324

مجموعه تست اقلیم شناسی، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس  اقلیم شناسیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم جغرافیایی تهیه شده است.