درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

329

مجموعه تست جغرافیای جمعیت، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل97  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جغرافیای جمعیت است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم جغرافیایی تهیه شده است.