درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

330

مجموعه تست جغرافیای شهری، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جغرافیای شهری است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم جغرافیایی تهیه شده است.