درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

331

مجموعه تست جغرافیای روستایی و کوچ، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل80  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جغرافیای روستایی و کوچ است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم جغرافیایی تهیه شده است.