درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

336

مجموعه تست کتابخانه و کتابداری، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد

این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس کتابخانه و کتابداری است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی تهیه شده است.