درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

339

مجموعه تست مرجع، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد

این فایل شامل50  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مرجع است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی تهیه شده است.