درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

34

مجموعه تست روانشناسی تربیتی، رشته روانشناسی تربیتی، دکتری

این فایل شامل470  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس روانشناسی تربیتیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته روان‌شناسی تربیتی تهیه شده است.