درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

35

مجموعه تست سنجش و اندازه گیری، رشته سنجش و اندازه گیری، دکتری

این فایل شامل320  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس سنجش و اندازه گیری است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته سنجش و اندازه‌گیری ـ سنجش آموزش تهیه شده است.