درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

36

مجموعه تست علوم سیاسی، رشته علوم سیاسی، دکتری

این فایل شامل900  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس علوم سیاسیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم سیاسی کلیه گرایش ها تهیه شده است.