درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

371

مجموعه تست حدیث، رشته علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 200  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس علوم قرآن و حدیث است. پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث تهیه شده است.