درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

374

مجموعه تست نظریه های جامعه شناسی، رشته پژوهش علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 227  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس نظریه های جامعه شناسی است.پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته پژوهش علوم اجتماعی تهیه شده است.