درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

375

مجموعه تست روش تحقیق، رشته پژوهش علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 146  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس روش تحقیق است. پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته پژوهش علوم اجتماعی تهیه شده است.