درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

377

مجموعه تست زبان، رشته پژوهش علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان است. پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته پژوهش علوم اجتماعی تهیه شده است.