درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

39

مجموعه تست کودکان استثنایی، رشته روانشناسی، دکتری

این فایل شامل340  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس کودکان استثناییاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی تهیه شده است.