درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

390

مجموعه تست Methodology ، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 192  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس Methodology است. پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه زبان انگلیسی تهیه شده است.