درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

400

مجموعه روانشناسی تربیتی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 130 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس روانشناسی تربیتی است. پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم تربیتی 1 تهیه شده است.