درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

404

مجموعه تست مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی است. پاسخ این تست‌ها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه علوم تربیتی 1 تهیه شده است.