درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

47

مجموعه تست زمین شناسی، رشته زمین شناسی، دکتری

این فایل شامل475  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زمین شناسیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم پایه، رشته مجموعه زمین‌شناسی کلیه گرایش ها تهیه شده است.