درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

48

مجموعه تست آسیب شناسی ورزشی، رشته تربیت بدنی، دکتری

این فایل شامل556  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس آسیب شناسی ورزشیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ آسیب¬شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تهیه شده است.