درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

49

مجموعه تست بیومکانیک ورزشی، رشته تربیت بدنی، دکتری

این فایل شامل452  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس بیومکانیک ورزشیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ بیومکانیک ورزشی تهیه شده است.