درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

53

مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی، دکتری

این فایل شامل660  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته زبان و ادبیات فارسیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی زبان، رشته زبان و ادبیات فارسی تهیه شده است.