درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

54

مجموعه تست زبان شناسی، رشته زبان شناسی، دکتری

این فایل شامل890  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته زبان شناسیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی زبان، رشته مجموعه زبان شناسی ـ زبان شناسی همگانی تهیه شده است.