درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

56

مجموعه تست زبان و استعداد تحصیلی، رشته زبان و استعداد تحصیلی، دکتری

این فایل شامل82  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته زبان و استعداد تحصیلیاست، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری در تمامی گروه های آموزشی مفید می‌باشد.