درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

60

مجموعه تست انتقال جرم و عملیات، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 120 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس انتقال جرم و عملیات است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مهندسی شیمی تهیه شده است.