درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

62

مجموعه تست مکانیک سیالات، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مکانیک سیالات است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مهندسی شیمی تهیه شده است.