درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  



طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

64

مجموعه تست ترمودینامیک، مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ترمودینامیک است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته مهندسی شیمی تهیه شده است.