درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

68

مجموعه تست ماشین کاری، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ماشین کاری است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته ساخت و تولید تهیه شده است.