درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

69

مجموعه تست جوشکاری، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد

این فایل شامل 10 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جوشکاری است، پاسخ این تستها به صورت تشریحی ارائه شده است.

این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی مهندسی، رشته ساخت و تولید تهیه شده است.