درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن وحدیث

مجموعه تست زبان عربی، رشته علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 280  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان عربی است. …


کد فایل: 373   ۹,۲۰۰ تومان   1.22 مگابایت   مجموعه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن وحدیث

مجموعه تست زبان، رشته علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد


این مجموعه شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان است. پاسخ این …


کد فایل: 372   ۲,۳۰۰ تومان   317 کیلوبایت   مجموعه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن وحدیث

مجموعه تست حدیث، رشته علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 200  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس علوم قرآن و حدیث …


کد فایل: 371   ۳,۲۰۰ تومان   440 کیلوبایت   مجموعه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن وحدیث

مجموعه تست علوم قرآنی، رشته علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 202  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس علوم قرآنی …


کد فایل: 370   ۳,۲۰۰ تومان   447 کیلوبایت   مجموعه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن وحدیث