درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی علوم انسانی » علوم جغرافیایی ـ جغرافیای سیاسی جغرافیایطبیعی - ژئومورفولوژی- اقلیمشناسی - برنامه ریزی روستایی

مجموعه تست جغرافیا دکتری


این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته علوم جغرافیایی …


کد فایل: 27   ۶,۵۰۰ تومان   795 کیلوبایت   علوم جغرافیایی ـ جغرافیای سیاسی جغرافیایطبیعی - ژئومورفولوژی- اقلیمشناسی - برنامه ریزی روستایی

مجموعه تست جغرافیا، رشته علوم جغرافیایی، دکتری


این فایل شامل462  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 26   ۶,۵۰۰ تومان   795 کیلوبایت   علوم جغرافیایی ـ جغرافیای سیاسی جغرافیایطبیعی - ژئومورفولوژی- اقلیمشناسی - برنامه ریزی روستایی