درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه الهیات ومعارف اسلامی

مجموعه تست زبان عربی، رشته الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل280  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 302   ۹,۲۰۰ تومان   1.22 مگابایت   مجموعه الهیات ومعارف اسلامی

ادیان تست ادیان و مذاهب کارشناسی ارشد


این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، گروه آزمایشی علوم انسانی، رشته مجموعه الهیات …


کد فایل: 301   ۳,۳۰۰ تومان   453 کیلوبایت   مجموعه الهیات ومعارف اسلامی

مجموعه تست تاریخ اسلام، رشته الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل455  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 300   ۶,۷۰۰ تومان   869 کیلوبایت   مجموعه الهیات ومعارف اسلامی

مجموعه تست تصوف وعرفان، رشته الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 299   ۳,۴۰۰ تومان   453 کیلوبایت   مجموعه الهیات ومعارف اسلامی

مجموعه تست فرهنگ و تمدن اسلامی، رشته الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل226  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 298   ۳,۵۰۰ تومان   462 کیلوبایت   مجموعه الهیات ومعارف اسلامی

مجموعه تست ادیان و مذاهب، رشته الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل295  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته …


کد فایل: 297   ۲,۳۰۰ تومان   422 کیلوبایت   مجموعه الهیات ومعارف اسلامی