درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن¬وحدیث -علوم قرآنی مدرسی معارف اسلامی، مدرسی الهیات

مجموعه تست علوم قرآنی، رشته الهیات و معارف اسلامی، دکتری


این فایل شامل780  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 38   ۱۷,۵۰۰ تومان   2.25 مگابایت   مجموعه الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآن¬وحدیث -علوم قرآنی مدرسی معارف اسلامی، مدرسی الهیات