درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه تست سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 80 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس سنجش و اندازی گیری در تعلیم …


کد فایل: 406   ۱,۵۰۰ تومان   198 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه تست آمار و روش تحقیق، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 160 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس آمار و روش تحقیق است. …


کد فایل: 405   ۲,۲۰۰ تومان   304 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه تست مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مقدمات برنامه ریزی درسی و …


کد فایل: 404   ۲,۲۰۰ تومان   305 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه تست زبان، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 80 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان است. پاسخ این …


کد فایل: 403   ۲,۰۰۰ تومان   241 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه تست تکنولوژی آموزشی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تکنولوژی آموزشی است. …


کد فایل: 402   ۱,۵۰۰ تومان   199 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه تست تعلیم و تربیت اسلامی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تعلیم و تربیت اسلامی …


کد فایل: 401   ۱,۵۰۰ تومان   117 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه روانشناسی تربیتی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 130 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس روانشناسی تربیتی …


کد فایل: 400   ۱,۷۰۰ تومان   252 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس اصول و فلسفه تعلیم و …


کد فایل: 399   ۱,۵۰۰ تومان   200 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه نظارت و راهنمایی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس نظارت و راهنمایی است. …


کد فایل: 398   ۱,۵۰۰ تومان   209 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه مدیریت آموزشی، رشته علوم تربیتی 1، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مدیریت آموزشی است. …


کد فایل: 397   ۱,۵۰۰ تومان   196 کیلوبایت   مجموعه علوم تربیتی 1