درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست زبان، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 340   ۱,۵۰۰ تومان   151 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست مرجع، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل50  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 339   ۱,۰۰۰ تومان   108 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست معارف اسلامی 1و2، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل130  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 338   ۲,۰۰۰ تومان   231 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست مبانی نشر کتاب، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل250  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 337   ۳,۵۰۰ تومان   417 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست کتابخانه و کتابداری، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 336   ۴,۰۰۰ تومان   477 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست کلیات مجموعه سازی، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل200  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 335   ۳,۰۰۰ تومان   317 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست اخلاق اسلامی، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 334   ۱,۵۰۰ تومان   174 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی

مجموعه تست ادبیات کودکان و نوجوانان، رشته علوم کتابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل70  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 333   ۱,۱۰۰ تومان   143 کیلوبایت   علوم کتابداری واطلاع رسانی